STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓWW dniu 14 kwietnia 2018r. na terenie Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy odbył się etap rejonowy XXVI OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK. Mistrzostwa zostały objęte Honorowym Patronatem: Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralik i Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Polski Czerwony Krzyż Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy oraz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy

W Mistrzostwach uczestniczyły 5-osobowe zespoły pierwszej pomocy reprezentujące :

   1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące

   2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - V Liceum Ogólnokształcące

   3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 - VI Liceum Ogólnokształcące

   4. XV Liceum Ogólnokształcące

   5. Zespół Szkół nr 19 XXI Liceum Ogólnokształcące

   6. Zespół Szkół Budowlanych

   7. Zespół Szkół Medycznych

   8. Zespół Szkół Samochodowych

   9. Pałac Młodzieży

Zadaniem zawodników było udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym na 4 symulowanych miejscach wypadków, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy wykorzystaniu AED oraz udzielenie odpowiedzi na pytania testowe. Scenki wypadkowe oraz tabele ocen przygotował Sędzia Główny Instruktor Pierwszej Pomocy PCK Kacper Fac, który w czasie Mistrzostw czuwał nad prawidłowym ocenianiem działań zespołów. Uroczyste otwarcie i zakończenie konkursu poprowadził Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Zbigniew Klawczyński.

I miejsce zajęła reprezentacja XV Liceum Ogólnokształcącego i zdobyła Puchar Komendanta

Miejskiego Policji w Bydgoszczy, który wręczył Naczelnik Wydziału Prewencji

podinspektor Tomasz Meyze.

II miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 i zdobyła Puchar

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, który wręczył Z-ca Komendanta

brygadier Jacek Podwolski.

III miejsce zajęła reprezentacja Pałacu Młodzieży i zdobyła Puchar Prezydenta Miasta

Bydgoszczy, który wręczył przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojciech Górski.

Wszyscy członkowie nagrodzonych zespołów otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Biuro Promocji Miasta Bydgoszczy oraz zakupione ze środków Urzędu Miasta Wydziału Edukacji i Sportu. Ponadto trzy najlepsze zespoły otrzymały dla szkoły zestawy materiałów do pozoracji ran i urazów ufundowane przez firmę KRYOLAN. Organizatorzy Mistrzostw przygotowali dla wszystkich uczestników drobne pamiątki oraz dyplomy i podziękowania.

Konkurs przebiegał sprawnie i w miłej atmosferze dzięki gościnności Dyrekcji Zespołu Szkół Medycznych, a także zaangażowaniu Pani Agaty Bulińskiej oraz dużej liczby uczniów, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i pomogli nam w logistyce tego przedsięwzięcia.

Bezcenną pomoc udzielili nam też Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK, członkowie GR PCK i Grupy SIM PCK, członkowie Grupy Pierwszej Pomocy PCK z XV LO, a także inni wolontariusze przygotowani do pełnienia funkcji sędziów na stacjach zadaniowych.

Najtrudniejszą rolę, jaką jest pozorowanie osób poszkodowanych na symulowanych miejscach wypadków, pełnili w większości uczniowie Zespołu Szkół Medycznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 i za ten wysiłek wszystkim pozorantom składamy serdeczne podziękowanie.

Na jednej ze „stacji relaks” swój wolny czas poświęcili nam członkowie Fundacji „Dr Clown” wnosząc bardzo radosny element do naszego konkursu.

Wszystkim, którzy wsparli nas w zrealizowaniu tego zadania bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do pomocy w przeprowadzeniu etapu okręgowego XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK , które odbędą się w Bydgoszczy 19 maja 2018r.


Sprawozdanie przygotowała w imieniu organizatorów

Elżbieta Marcinkowska

Specjalista do spraw promocji zdrowia i szkoleń

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK
Najbliższy kurs: 26-27.01.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: