STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Pierwsze działania w ramach programu pod hasłem „W ZDROWYM CIELE ZDROWA KREW- II edycja” etap okręgowy XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK w BYDGOSZCZY, 15 MARCA 2018r.


W ramach programu „W ZDROWYM CIELE ZDROWA KREW-II edycja ” w dniu 15 marca 2018r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy odbył się etap okręgowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W konkursie tym wzięli udział laureaci etapów rejonowych organizowanych w grudniu 2017r. przez Oddziały Rejonowe PCK w: Bydgoszczy, Chełmży, Grudziądzu, Inowrocławiu, Radziejowie, Rypinie, Tucholi, Toruniu, Wąbrzeźnie, Włocławku i Żninie. Każdy rejon mógł zgłosić po 2 zawodników z dwóch grup wiekowych. Ostatecznie do eliminacji wojewódzkich przystąpiło ogółem 17 uczniów ze szkół podstawowych z oddziałów gimnazjalnych i18 ze szkół średnich. Zadaniem uczestników Olimpiady było udzielenie właściwej odpowiedzi na 40 pytań testowych. Uzyskane w ten sposób punkty były zsumowane z punktami, które Komisja Konkursowa przydzielała zawodnikom za przedstawioną wcześniej działalność prozdrowotną w ich własnym środowisku.

W czasie kiedy Komisja Konkursowa oceniała testy, organizatorzy zapewnili uczestnikom catering kawowy i owoce.

Na zakończenie Olimpiady odbyło się uroczyste odczytanie wyników i wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań, które zostały zakupione ze środków pozyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ufundowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, a także sponsorów: Firmy PENTEL i Firmy Handlowej ROPO PH.


Trzy pierwsze miejsca w Kategorii I zajęli:

  1. Marta Wysota ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

  2. Justyna Szews ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

  3. Łukasz Jankowski z Zespołu Szkół w Topólce


w grupie ponadgimnazjalnej :


  1. Anna Mizielska z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

  2. Izabela Bilicka z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

  3. Jagoda Cichoń z Technikum Leśnego w Tucholi


Ponadto nagrody otrzymali zawodnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów z oceny prac dokumentujących działania prozdrowotne:

  1. Marta Wysota ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

  2. Justyna Szews ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

  3. Łukasz Jankowski z Zespołu Szkół w Topólce


Etap okręgowy XXVI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w naszym województwie objęty był honorowym patronatem przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty MARKA GRALIK.

Ponadto patronat nad całą Olimpiadą przyjęli: Minister Edukacji Narodowej,

Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor

Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

(który dla laureata kat. ponadgimnazjalnej przekazał indeks na wybrany kierunek

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska, a w Bydgoszczy Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Sponsorzy: Firma PENTEL i Firma ROPO PH – oświetlenie LED.

Zadanie realizowane jest w ramach programu pod tytułem W ZDOWYM CIELE- ZDROWA KREW. Działania współfinansowane są przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy, a szczególnie Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, przedstawicielom Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz fundatorom nagród i sponsorom.

Najbliższy kurs: 30-31.03.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: