STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy z satysfakcją informuje, że od 05 stycznia 2018r. do 20 grudnia 2018r. realizowany jest program pod tytułem

W ZDROWYM CIELE- ZDROWA KREW II edycja”.


Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród młodzieży, jak i uwrażliwianie ludzi na niesienie pomocy innym poprzez oddawanie własnej krwi dla ratowania życia drugiego człowieka. Adresatami projektu jest młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe zrzeszone w klubach HDK PCK.

W ramach planowany akcji przeprowadzona będzie XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap okręgowy oraz XXVII edycja Olimpiady – etap rejonowy w Bydgoszczy. Ponadto w 4 szkołach zorganizowane będą akcje poboru krwi w ramach turnieju Młoda Krew Ratuje Życie i w 9 klubach HDK PCK działających na terenie Bydgoszczy.

Pierwsze działania wynikające z harmonogramu projektu realizowane były przez laureatów etapów rejonowych XXVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do złożenia materiałów dokumentujacych te inicjatywy i w dniu 05.03.2018r. Komisja Konkursowa przystapi do oceny nadeslanych materiałów.


Etap okręgowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia odbędzie się

w dniu 15 marca 2018r. od godziny 10,00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy.


Partnerami projektu są: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Wojskowe Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.


Etap okregowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w Bydgoszczy został objety honorowym patronatem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty MARKA GRALIK.


Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Najbliższy kurs: 30-31.03.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: