STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  


23.11.2015 - Dni Honorowego Dawstwa Krwi

Jak co roku z okazji obchodów DNI Honorowego Dawstwa Krwi, które przypadają 22-26 listopada jednoczymy się ze wszystkimi honorowymi krwiodawcami - altruistami, którzy dzieląc się cząsteczką siebie, ratują ludzkie życie...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


19.11.2015 - Rowery rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Oddział Okręgowy PCK ma przyjemność pochwalić się udaną współpracą z Fordońską Spółdzielnią Mieszkaniową w Bydgoszczy. Dzięki ustawionym na jej terenie pojemnikach na odzież używaną mieszkańcy Fordonu mają możliwość wspierania lokalnych działań PCK. Namacalnym dowodem tego są przekazane przez PCK rowery rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych oraz z fordońskiej siedziby "Sue Ryder".

Zobacz artykuł...


15.11.2015 - Kciuk dla Pierwszej Pomocy

Dzięki zaangażowaniu przeszło 150 wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z województwa kujawsko -pomorskiego do naszego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy trafiła nagroda w postaci manekina do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Stanisławy Cabańskiej - wieloletniej członkini Polskiego Czerwonego Krzyża, nieocenionej działaczki i wolontariuszki z terenu działania Gminy Szubin.

Pani Stanisława Cabańska związana była z Polskim Czerwonym Krzyżem od 1960 roku. Przez kilka kadencji była Prezesem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szubinie. Po reorganizacji w Stowarzyszeniu działała jako Pełnomocnik Polskiego Czerwonego Krzyża w Szubinie. Podczas swojej 55-letniej działalności w Stowarzyszeniu pełniła funkcje Przewodniczącej Rady Rejonowej HDK, Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady HDK, Członka Okręgowej Rady Reprezentantów w Bydgoszczy i Delegata PCK na Zjazd Okręgowy PCK w Bydgoszczy. Była założycielką Kół PCK dla dorosłych, Szkolnych Kół PCK oraz Młodzieżowych Klubów HDK PCK.

40 lat pracowała w służbie zdrowia gdzie związana była z honorowym krwiodawstwem. Swoją wiedzę w tym zakresie wykorzystała przy tworzeniu ruchu honorowego krwiodawstwa działającego przy PCK na terenie gminy Szubin. Zawsze wspierała i koordynowała akcje związane z oddawaniem krwi organizowane przez Kluby HDK PCK oraz szkoły ponadgimnazjalne w ramach Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Była inicjatorką wielu akcji promujących zdrowy styl życia takich jak „Olimpiada Promocji Zdrowia”, Rajd Rowerowy, Obchody Światowego Dnia Bez Papierosa oraz Światowego Dnia HIV/AIDS. Dzięki jej wysiłkom i osobistemu zaangażowaniu w minionych dwóch latach na terenie szkół podstawowych realizowany był program edukacyjny „Chroń Dziecięce Uśmiechy”.

Współpracowała z jednostkami straży pożarnej organizując Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla młodzieżowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Pani Stanisława Cabańska była wrażliwa na potrzeby najuboższych, a przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych. Szczególnie pamiętała o nich w okresach przedświątecznych organizując pomoc w ramach akcji: „Wielkanoc z PCK”, „Światowy Dzień Walki z Głodem”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Osobiście rozwoziła potrzebującym paczki i upominki.

Pomimo swego dojrzałego wieku była osobą pełną energii i młodzieńczego entuzjazmu, czym zarażała nowych wolontariuszy i sympatyków Polskiego Czerwonego Krzyża. Przez wiele lat wspierała działania Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, którzy realizowali programy „Ratowniczek” i „Super Wiewiórka” wśród najmłodszych. Koordynowała pracami w ramach konkursu na teatrzyki szkolne o tematyce czerwonokrzyskiej. Celem tego konkursu było kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka, krzewienie idei Czerwonego Krzyża oraz upowszechnianie wartości humanitarnych i propagowanie idei wolontarystycznej wśród młodzieży. Efektem zaangażowania Pani Stanisławy było zajęcie I miejsca na szczeblu krajowym przez Szkołę Podstawową nr 2 z Szubina w V edycji przeglądu teatrzyków w 2006 roku.
Propagowała zagadnienia związane z upowszechnianiem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, czego efektem było uczestnictwo młodzieży z szubińskich szkół w okręgowym konkursie wiedzy o MPH.

Za zasługi na rzecz działań i realizacji statutowych celów Polskiego Czerwonego Krzyża została uhonorowana:
Odznakami Honorowymi PCK IV, III, II i I stopnia oraz wieloma Medalami okolicznościowymi z okazji obchodzonych jubileuszy PCK i HDK.

Cześć Jej Pamięci

23.10.2015 - W województwie Kujawsko-Pomorskim chronimy dziecięce uśmiechy

W poniedziałek i wtorek 19 i 20 października br. dotarła do Bydgoszczy 17-osobowa ekipa...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


21.10.2015 - Światowy Dzień Walki z Głodem

Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy po raz kolejny włączył się do ogólnopolskiej kampanii "Światowego Dnia Walki z Głodem"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


30.9.2015 - Wyprawka dla Żaka

Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy zakończył akcję "Wyprawka dla Żaka"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


24.9.2015 - Krwiodawstwo - wczoraj - dziś i jutro

Dnia 19 września 2015 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Zarząd Klubu HDK - PCK przy Urzędzie Miasta w Kruszwicy p.h. "Krwiodawstwo – wczoraj-dziś i jutro"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...
Najbliższy kurs: 28-29.11.2015

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: