STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW

22.06.2018 - Ogłoszenie
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

poszukuje osób na stanowisko:

Koordynatora projektu

pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów.

Projekt jest finansowany przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe-kierunek: prawnicze, pracownik socjalny , administracja , inne,

- umiejętność planowania i koordynowania pracą zespołem,

- znajomość prawa zamówień publicznych,

- doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.Pisemne oferty na stanowisko „koordynatora projektu” należy składać w terminie do 15 lipca 2018r. w sekretariacie biura (lub przesłać na adres biura ) .

Kontakt : 52 322 55 68


21.06.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 16/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


19.06.2018 - Warsztaty kulinarne dla wolontariuszy i seniorów

W dniu 16 czerwca 2018r. w siedzibie PCK w Bydgoszczy w ramach projektu "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt pomocy środowiskowej dla seniorów" odbyło się spotkanie wolontariuszy z seniorami...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


12.06.2018 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Minął drugi miesiąc działań związanych z Usługami Wolontariatu Opiekuńczego, które są jednym z czterech zadań programu pod tytułem "Pogodna Jesień Życia Na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


07.06.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


28.05.2018 - Komunikat w sprawie legitymacji ZHDK

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje, że legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
na które wnioski zostały złożone do dnia 23.05.2018 - będzie można odbierać
od dnia 7 czerwca 2018 roku.
Legitymacje można odbierać w biurze KP OO PCK w Bydgoszczy
w godzinach 7.15-14.45

24.05.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie rozeznania rynku – świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


21.05.2018 - XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - etap okręgowy w Bydgoszczy

W minioną sobotę 19 maja 2018r., w czasie etapu okręgowego XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Bydgoszczy, wyłoniony został najlepszy zespół pierwszej pomocy, który będzie reprezentował województwo kujawsko-pomorskie na etapie centralnym w Rzeszowie...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...
Wyniki...
Scenariusz...
Nagrody...


17.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu

Kujawsko Pomorski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż budynku stanowiącego własność PCK o powierzchni całkowitej 150,00 m2 posadowionego na działce nr 690/2, obręb 0001 o powierzchni 465 m2, położonej w Brodnicy przy ul. Piwnej 4, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw T01B/00009440/2...

Czytaj dokument...


17.05.2018 - Program edukacyjny z firmą COLGATE-PALMOLIVE

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK przystąpił do realizacji programu edukacyjnego skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych. Główne założenia projektu przewidują przeprowadzenie prelekcji i pokazów z zakresu higieny jamy ustnej na ternie 20 szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorski. Dzięki współpracy z firmą Colgate-Palmolive przeszło 2100 dzieci klasy 1-3 z naszego terenu, poza wiedzą związaną z profilaktyką prozdrowotną otrzyma dyplomy, szczoteczki i pasty do zębów, kalendarzyki mycia zębów i kolorowanki. Pierwsze lekcje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 37 i Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy, a zajęcia poprowadzili członkowie Grupy SIM PCK. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inicjatywie dzieci objęte tymi zadaniami nauczą się, jak prawidłowo i skutecznie dbać o zdrowy uśmiech.

Zobacz zdjęcia...


14.05.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkurencyjności - opieka wytchnieniowa

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o dokonaniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – opieka wytchnieniowa – na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy” w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Czytaj dokument...


Najbliższy kurs: 7-8.07.2018

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: